o nás

Umíme vám porozumět

V centru Tavia vás podpoříme na cestě ke spokojenějšímu životu. Nabízíme individuální psychoterapii, partnerské poradenstvíkoučink. Průběžně otevíráme terapeutické skupiny. Uvítáme vás s respektem a citlivostí k vašim problémům.

kdo jsme

Psychoterapeutické dovednosti jsme získali v pětiletém výcviku v rogersovské psychoterapii a poradenství v PCA Institutu v Praze. V roce 2014 jsme založili v Praze a v Plzni psychoterapeutické centrum Tavia.

Tavia znamená TA (tedy ta jedinečná)VIA (latinsky cesta). Vystihuje naše přesvědčení, že cesta psychoterapie je příležitostí ke spokojenějšímu a smysluplnější životu pro každého. Je to cesta, po které každý den sami jdeme, a kterou nabízíme i vám.

Tavia team foto
Mgr. Ivana Šindlerová
Mgr. Ondřej Šauer
Ing. Jana Chaloupková

Ing. Jana Chaloupková

Psychoterapie, partnerské poradenství, koučink

Více o Janě

s čím vám můžeme pomoci

Prostřednictvím psychoterapie se zorientujete se ve svých problémech. Porozumíte svým emocím a vlastním očekáváním. Ujasníte si, co chcete anebo nechcete a najdete způsob, jak toho dosáhnout. Zažijete otevřený nehodnotící vztah s psychoterapeutem, ve kterém se budete cítit bezpečně. Vše, co se v psychoterapeutickém rozhovoru odehraje, využijeme pro váš růst.

Každé téma si zasluhuje pozornost. Není větších a menších problémů. Právě ty vaše jsou pro nás ty nejpodstatnější. Pomůžeme vám s nimi.

Pomáháme s nejrůznějšími tématy:

 • stres a vyhoření
 • partnerství a vztahy
 • úzkosti a deprese
 • potíže se sebevědomím
 • nespavost
 • zvládání práce a rodiny
 • krize v zaměstnání
 • smutek a samota
 • životní změna
 • závislost
 • potíže s rozhodováním
 • nezpracovaná minulost či obavy z budoucnosti
 • hledání smyslu života a mnoho dalších

jak psychoterapie pomáhá 

Do psychoterapeutického rozhovoru přinášíme porozumění a empatii. Nesoudíme, ale citlivě nasloucháme všemu, co je pro vás důležité. Umíme vést rozhovor tak, abyste na sebe i své obtíže nahlédli jinak a nově. Můžete si u nás odpočinout bez obav z očekávání druhých a tlaku na výkon. Nejsme experti na vás. Nabízíme však naši lidskou opravdovost, životní i profesní zkušenosti a schopnost pojmenovat zatím nepojmenované. Představíme vám své postřehy a nové úhly pohledu na vaši situaci. V tomto procesu objevíte své vlastní  autentické řešení vašich obtíží a podle toho pak můžete jednat. 

Každý člověk má schopnost žít uspokojivý život i navzdory nepříznivým okolnostem. Tuto schopnost však musí objevit a naučit se ji pro sebe využívat. A s tím vám umíme pomoci.

naše hodnoty

DŮVĚRA – POROZUMĚNÍ – SVOBODA – BEZPEČÍ

etický kodex

V naší práci se řídíme Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a Etickým kodexem České asociace koučůZásadní je pro nás především princip mlčenlivosti a důvěry. Vlastní profesní rozvoj posilujeme prostřednictvím pravidelných supervizí zkušenými odborníky v oborech terapie či koučinku. Pravidelně se vzděláváme v návazných výcvicích a kurzech tak, abychom mohli našim klientům nabídnout nejnovější metody a trendy v oboru.

Tavia v Praze:
Nikoly Tesly 8
160 00 Praha 6
info@tavia.cz

Tavia v Plzni:
Petřínská 2
326 00 Plzeň 2 - Slovany
ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
psychoterapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
psychoterapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
psychoterapie, koučink
777 900 540