o nás

V našem centru Tavia poskytujeme klientům individuální a skupinovou terapii, koučink a osobní konzultace. Nabízíme otevřený přístup ke klientovi a respekt k problémům, se kterými přichází.

Název našeho centra Tavia vznikl složením dvou výrazů TA (tedy ta jedinečná)VIA (latinsky cesta). Vystihuje naše přesvědčení, že cesta osobního růstu, ať je provázena formou terapie či koučinku, je cennou příležitostí k hlubšímu, spokojenějšímu a smysluplnější životu. Je to cesta, které věříme a po které sami jdeme.

Terapeutické dovednosti jsme získali v pětiletém výcviku v rogersovské psychoterapii a poradenství, v PCA Institutu v Praze. Jsme vyškolení koučové, máme dlouholeté profesionální zkušenosti v poradenství, ve vzdělávání dospělých, vedení lidí a týmů.

Prošli jsme různorodými pracovními i životními zkušenostmi, ale sdílíme podobné životní hodnoty a věříme v práci s lidmi. Proto jsme se spojili a založili v Praze Tavii. O něco později pak vznikla pobočka Tavie v Plzni.

Tavia terapeuti
Ing. Jana Chaloupková

Ing. Jana Chaloupková

Terapie, partnerské poradenství, koučink

Více o Janě

náš přístup

Napadá vás otázka, s čím vám může terapeutické poradenství  nebo koučink pomoci? A proč je důležitý přístup terapeuta nebo kouče?

Uvědomujeme si, že většina z nás má v každodenním shonu málo příležitostí říkat to, co si skutečně myslí a co opravdu prožívá. Spousta z nás hraje různé role, tají své pochybnosti či slabosti a plní především cizí očekávání. Často nám nezbývá prostor pro sebe. Potřebujeme si ujasnit, kým vlastně jsme a jak chceme se svým životem naložit.

S pomocí terapie nebo koučinku můžeme postupně lépe porozumět našim skutečným potřebám. Pozvolna se nám tak otvírá prostor pro trvalejší změny v oblastech života, které nás tíží nebo které chceme měnit.

V naší poradenské praxi uplatňujeme rogersovskou nedirektivní terapii a poradenství, pojmenovanou po jejím zakladateli, americkém psychologovi Carlu R. Rogersovi. Terapeut či terapeutka zde zaujímá roli respektujícího partnera, připraveného citlivě naslouchat a sdílet s klientem jeho osobní prožitky a zkušenosti. Není však odborníkem na klientovy problémy. Do terapeutického vztahu přináší porozumění, důvěru a bezpečí. Zároveň nabízí svou lidskou opravdovost, vlastní zkušenosti a postřehy, které v něm klientova témata vyvolávají. V bezpečí terapeutického vztahu tak klient může nahlédnout na své problémy a na sebe sama jinak a nově. Rogersovský terapeutický směr stojí na přesvědčení, že každý člověk má schopnost žít uspokojivý život i navzdory nepříznivým okolnostem. Tuto schopnost však musí objevit a naučit se ji pro sebe využívat.

Rogeriánství vnášíme také do koučování či osobních konzultací. Koučink se orientuje především na naplnění cíle, který si klient stanovil. Kouč a klient průběžně sledují, jak se daří k cíli přibližovat. Zjišťují, jaké bariéry stojí v cestě a hledají způsoby, jak je odstranit. Vycházejí přitom z klientových silných stránek a dosavadních životních či pracovních zkušeností. V Tavii využíváme při koučování i další metody a techniky z jiných směrů jako je Gestalt, systemika, NLP (neuro-lingvistického programování) či narativní koučování. Vždy se řídíme potřebami klienta, jeho tempem a jeho osobností. I v koučinku zastáváme osobní přístup, jednotlivá sezení jsou „ušitá na míru“.

Ať se jedná o terapii, koučink nebo osobní konzultaci, k  naší práci přistupujeme s maximální profesionalitou. Každé sezení považujeme za důvěrné a samozřejmostí je absolutní mlčenlivost. Mezi hodnoty, které sdílíme, patří DŮVĚRA, POKORAPOROZUMĚNÍ.

Přečtěte si →              Napište nám →

náš přístup

Více informací o rogersovské psychoterapii a koučinku najdete například v této literatuře:

  • Carl R. Rogers: Být sám sebou. Portál, 2015.
  • Carl R. Rogers: Způsob bytí. Portál, 2014.
  • Šiffelová Daniela: Rogersovská psychoterapie pro 21. století, Grada, 2010.
  • Dave Mearns, Brian Thorne: Terapie zaměřená na člověka. Grada 2013.
  • Whitmore J: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management Press, 2004.
  • Fleming I. – Tailor J. D. A: Koučink. Portál 2005.

etický kodex

V naší práci se řídíme Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a Etickým kodexem České asociace koučůZásadní je pro nás především princip mlčenlivosti a důvěry. Vlastní profesní rozvoj posilujeme prostřednictvím pravidelných supervizí zkušenými odborníky v oborech terapie či koučinku. Pravidelně se vzděláváme v návazných výcvicích a kurzech tak, abychom mohli našim klientům nabídnout nejnovější metody a trendy v oboru.

TaVia v Praze: Nikoly Tesly 8 160 00 Praha 6 info@tavia.cz

TaVia v Plzni: Petřínská 2 326 00 Plzeň 2 Slovany ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
terapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
terapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
terapie, koučink
777 900 540