koučink

Společně s námi k vašim cílům

Co je koučink?

Koučink vám pomůže dosáhnout vašich rozvojových cílů v relativně krátkém čase, zpravidla během pěti až deseti sezení. Koučování je dialog mezi námi v roli kouče a vámi. Vy máte představu v čem se chcete rozvíjet, my nabízíme otázky, techniky a praktické nástroje, které vám pomohou si vyjasnit, jak svého cíle dosáhnete. Mezi jednotlivými sezeními se pokoušíte své plány na zlepšení realizovat v praxi a postupně se posouváte. Koučink je vhodný pro krátkodobá rozvojová témata v pracovním i osobním životě.

Tavia team foto

Obvyklá koučovací témata

Koučink je vhodný pro ty z vás, kteří na sobě chtějí pracovat a mají chuť, vůli a sílu vyzkoušet nové nevyšlapané cesty.

 • Harmonizace pracovního a osobního života
 • Time management
 • Práce se stresem
 • Zvýšení motivace v práci
 • Rozvoj manažerských dovedností 
 • Delegování a leadership  
 • Zvýšení kreativity

A mnoho dalších, která jsou pro vás ta zásadní…

Tavia team foto

Jak koučink probíhá

Na prvním, tzv. nultém sezení, se s vámi dohodneme na základních principech koučovacího procesu. K těm patří:

Téma a cíl koučování
Není neobvyklé, že klient přichází s poměrně neurčitým problémem či situací, kterou chce řešit. Právě první setkání slouží k tomu, abychom společně našli konkrétní cíl, ke kterému bude koučování směřovat. 

Počet sezení
Podle daného tématu se dohodneme na počtu setkání. Zpravidla pracujeme s pěti až deseti sezeními. 

Délka koučovacího sezení
Obvyklá délka setkání bývá 60 až 90 minut, opět záleží na tématu, ale i vaší osobní preferenci.

Frekvence setkávání
Při koučování nastavujeme interval mezi sezeními na dva či tři týdny. V průběhu plníte úkoly, které jste si sami stanovili. Na následném sezení zkoumáme, jak se vám dařily či proč se nedařily a postupujeme dále.   

Místo setkávání
Koučovací sezení probíhají zpravidla v prostorách Tavie v Praze či v Plzni. V případě nemožnosti osobního setkání se můžeme dohodnout na online spolupráci. 

Tavia team foto

Koučink nebo psychoterapie?

Koučování vám podobně jako psychoterapie umožní lepe porozumět vlastní situaci. Na rozdíl od psychoterapie je však zaměřen na dosahování konkrétních cílů, které si stanovíte. Kouč vás podporuje ke změně a aktivně vás směřuje do budoucnosti. Jeho cílem je váš rozvoj a relativně rychlé dosažení výsledku. Psychoterapie proti tomu nabízí volný prostor k hlubšímu zkoumání a prožívání minulých zkušeností. Je zaměřená na změnu v rovině vašeho prožívání a postojů zatímco koučink vám pomáhá k rozvoji dovedností a schopností. 

Možná přemýšlíte, zda je pro vaši situaci vhodnější koučink nebo psychoterapie. Rádi vám pomůžeme se v této problematice zorientovat a rozhodnout se, jakou cestou se vydat. Stačí se objednat a na prvním sezení se můžete rozhodnout.

Tavia team foto

Karierový koučink

V karierovém koučinku se zaměříme na témata spojená s vaším pracovním životem. V práci trávíme více než polovinu aktivního času. Stojí za to, najít takovou, která vám dává smysl a přináší radost.

Karierový koučink vám pomůže:

 • Ujasnit si jaké jsou vaše silné stránky
 • Definovat si rozvojová témata
 • Zjistit co vás motivuje
 • Vybrat si správnou vysokou školu
 • Vybrat si vaše povolání na začátku pracovní kariery
 • Rozhodnout se o karierní změně v jejím průběhu
 • Připravit se na odchod ze zaměstnání
 • A další témata spojená se světem práce
Tavia team foto

Tavia v Praze:
Nikoly Tesly 8
160 00 Praha 6
info@tavia.cz

Tavia v Plzni:
Petřínská 2
326 00 Plzeň 2 - Slovany
ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
psychoterapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
psychoterapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
psychoterapie, koučink
777 900 540