individuální psychoterapie

Pokud jste se rozhodli pro psychoterapii, to nejtěžší máte za sebou.

Co je individuální psychoterapie

Psychoterapie je setkání dvou osob, které spolu vedou rozhovor. My, psychoterapeuti, nabízíme otevřenost a respekt k vaší situaci. Pomáháme vám zorientovat se v problémech, porozumět vlastnímu prožívání a pojmenovat svá očekávání. Podporujeme vás v těžkých chvílích. Jsme s vámi, když se potřebujete dotknout svých emocí. Učíme vás, dívat se na své problémy jinak. V tomto procesu sami objevíte řešení svých obtíží a postupně do svého života přinesete změny, které vás učiní spokojenějšími.

Psychoterapie nenabízí rychlý recept na štěstí, ale cestu k porozumění sobě.

Někdy to není jednoduché a může to trvat delší dobu. Pokud se však psychoterapie daří, přinese trvalé změny do vašeho života. Vždy jde o kombinaci vaší motivace a našich psychoterapeutických dovedností. Naše profesní zkušenosti nás utvrzují v tom, že jde o jedinečnou cestu ke svobodnému a naplněnému životu. 

Jak probíhá první sezení

Na první setkání se domluvíme telefonicky (doporučujeme SMS zprávu) nebo e-mailem. Potkáme se osobně v Tavii v Praze a nebo v její pobočce v Plzni, podle vašich preferencí. Bude nás zajímat o jakém tématu potřebujete mluvit a jaké je vaše očekávání od nás. Domluvíme se na frekvenci setkávání. Psychoterapie přináší výsledky, pokud probíhá v týdenním či čtrnáctidenním intervalu. Jedno sezení trvá 50 minut. Domlouváme se na třech setkáních. Poté si řekneme, zdá vám náš způsob psychoterapie vyhovuje. Pokud ano, pokračujeme v setkávání tak dlouho, jak sami určíte. 

Pokud se stane, že zvolený psychoterapeut nevyhovuje přesně vašim potřebám, doporučíme vám jiného kolegu či kolegyni.

jak psychoterapie probíhá

S čím psychoterapie pomáhá

Zorientujete se ve vašich problémech. Porozumíte svým emocím a vlastním očekáváním. Ujasníte si, co chcete a přijdete na to, jak toho dosáhnout. Najdete důvody, proč se opakovaně dostáváte do stejných situací. Zjistíte, které vztahy vám vyhovují a které ne. Můžete objevit zdroj vlastního sebevědomí nebo vyléčit stará zranění. Zažijete otevřený nehodnotící vztah s psychoterapeutem, ve kterém se budete cítit bezpečně. Vše, co se v psychoterapeutickém rozhovoru odehraje, využijeme pro váš růst.

Každé téma si zasluhuje pozornost. Není větších a menších problémů. Právě ty vaše jsou pro nás ty nejpodstatnější. Pomůžeme vám s nimi.

Pomáháme s nejrůznějšími tématy

 • stres a vyhoření
 • partnerství a vztahy
 • úzkosti a deprese
 • potíže se sebevědomím
 • nespavost
 • zvládání práce a rodiny
 • krize v zaměstnání
 • smutek a samota
 • životní změna
 • závislost
 • potíže s rozhodováním
 • nezpracovaná minulost či obavy z budoucnosti
 • hledání smyslu života a mnoho dalších

Tavia v Praze:
Nikoly Tesly 8
160 00 Praha 6
info@tavia.cz

Tavia v Plzni:
Petřínská 2
326 00 Plzeň 2 - Slovany
ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
psychoterapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
psychoterapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
psychoterapie, koučink
777 900 540