partnerské poradenství

Při práci s páry řešíme jejich samotný vztah i to, kam chtějí v životě společně směřovat. Sezení probíhají společně, a to bez ohledu na věk, pohlaví, stav vztahu, ne/sezdanost, sexuální orientaci. Důležité však je, aby sezení byli přítomni oba partneři.

Při sezení se dotýkáme již rozsáhlejších témat, které daleko intenzivněji zasahují do života každého z partnerů. Věnovat se můžeme očekávání každého partnera od partnerského vztahu, volbě partnera, a to v rovině jestli se naplňují ty vize a představy, se kterými do svazku vstupovali nebo se mění. Taky můžeme mluvit o vývoji vztahu v čase, nebo o vnitřních partnerských situacích (finance, trávení volného času, výchova dětí … až po sexuální soužití).

V rámci sezeních často otevíráme témata, která jsou jinak tabuizována. Jsou to právě ta témata, o kterých partneři neumí mluvit, nebo je cítí a nedaří se je pojmenovat.

Na sezeních tak hledáme cesty a učíme se, jak s těmito tématy pracovat. Poradce v rámci sezení zprostředkuje bezpečné prostředí, kde o svých tématech mohou partneři mluvit a mohou se naučit komunikovat bez výčitek a obviňování, které často napětí zvyšují. Učí se spolu mluvit o sobě, svých potřebách a o tom jak by to chtěli ve vztahu mít. Učí se otevřenosti a čitelnosti ve vztahu. Mohou se ale taky učit partnera skutečně poznávat a zjistit, kde jsou jeho citlivá témata. Témata, o kterých se mu obtížně mluví a nevnímat to jako projev nedůvěry, ale projev skutečnosti, že o daných tématech se prostě mluvit bojí.

Témat je ovšem celá řada a každý vztah je jiný. Máte-li Vy nějaké téma, které Vás tíží a vytváří Vám nepohodu ve Vašem životě, tak nás neváhejte kontaktovat a domluvíme se na spolupráci.

Tavia v Praze: Nikoly Tesly 8 160 00 Praha 6 info@tavia.cz

Tavia v Plzni: Petřínská 2 326 00 Plzeň 2 - Slovany ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
psychoterapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
psychoterapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
psychoterapie, koučink
777 900 540