co je terapeutická rozvojová skupina

Terapeutickou skupinu tvoří lidé, kteří mají zájem o vlastní rozvoj a hlubší porozumění sobě i druhým. Skupina se setkává pravidelně. Nabízí vám příležitost sdílet vlastní problémy, potíže i radosti s dalšími lidmi, nahlížet na ně z mnoha stran a vidět je očima druhých. Odlišné zkušenosti mohou přinést širší nadhled na situaci a pomoci najít každému jeho vlastní cestu.

Ačkoliv je vedena dvěma terapeuty, terapeutická skupina je svépomocná. Každý do ní vnáší svou zkušenost, obsah vytváříte sami. Za předem domluvených podmínek jako je důvěra, respekt a mlčenlivost zde můžete prožít různorodost zároveň s přijetím vaší jedinečnosti.

Jde o velmi podpůrné prostředí, které může být pro někoho vhodnější než individuální terapie. Především pokud máte obavy říkat, co si myslíte, řešíte potíže ve vztazích nebo máte strach z odsouzení. Důvěryhodné a tolerantním prostředí je nejlepší příležitostí jak pomalu a bezpečně překonat vlastní bariery a za podpory skupiny zkoušet otevřenost v komunikaci. Na pozadí jiných příběhů se vám často ukáže ten váš ve zcela novém světle. Objevují se nečekané emoce a nové cesty.

Atmosféru a účinek skupinové terapie je lepší zažít, ne vždy je možné ji zachytit slovy.

světla

pro koho je terapeutická skupina určena

Terapeutickou skupinu otevíráme podle zájmu nebo podle témat. Mohou se ji účastnit muži i ženy.

Skupina má zpravidla 6 členů a vedou ji dva terapeuti. Schází se v pravidelných intervalech jednou za 14 dní v prostorách Tavie v Praze.

Skupiny otevíráme průběžně. Pro podrobnější informace sledujte sekci Blog.

pro-koho-je-skupina-urcena

Tavia v Praze: Nikoly Tesly 8 160 00 Praha 6 info@tavia.cz

Tavia v Plzni: Petřínská 2 326 00 Plzeň 2 - Slovany ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
psychoterapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
psychoterapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
psychoterapie, koučink
777 900 540