Mnozí z Vás si pravděpodobně představují, že psychoterapeuta potřebuje jen člověk s primárně psychickým onemocněním či s nějakými psychickými problémy. Rád bych Vám ukázal několik příkladů, kdy se psychoterapie dá využít i jako součást komplexní léčby některých onemocnění, například autoimunitních nemocí.

Autoimunitní onemocnění jsou takové nemoci, kdy imunitní systém jedince reaguje na vlastní složky lidského těla. Imunitní systém v tomto případě na část vlastního těla reaguje jako na něco cizího, tedy spouští určitou imunitní reakci. Autoimunitní onemocnění se vyznačují tím, že jsou to onemocnění nejasné etiologie, často těžko a složitě léčitelná, onemocnění doživotní a postihující velmi často mladé jedince, hlavně ženy. U některých z těchto onemocnění se předpokládá jako jedna z příčin či spouštěcí faktor psychický stav jedince, například u nespecifických střevních zánětů – Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. Tyto onemocnění se mohou začít projevovat v okamžiku, kdy člověk prožívá nějaké těžké životní období, či má dlouhodobý stres. V psychologii se doslova říká, že člověk nemůže strávit svůj život – tato dvě onemocnění totiž postihují primárně tenké a tlusté střevo.

TaVia – komplexní léčba

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida jsou chronická zánětlivá onemocnění, postihující prvotně střevo, ale mohou mít i mimo-střevní projevy. Vznikají velmi často u dospívajících, až 30% procent se objevuje u jedinců mladších 20 let.  Mezi typické projevy patří průjmy, bolesti břicha, úbytek na váze a mnohá další. Léčba je složitá, vyžadující mnohdy dlouhodobé hospitalizace, nepříjemná vyšetření jako je kolonoskopie, léčbu léky na potlačení vlastní imunity s č

astými nežádoucími účinky a chirurgické řešení. Tato onemocnění postihují převážně mladé lidi, toužící poznávat svět. Ti ale místo toho tráví dlouhé týdny v nemocnici, podstupují chirurgické výkony, odnáší si do života jizvy na břiše, někdy jsou donuceni žít po určitou dobu s výživou přes zavedenou nasogastrickou sondu. Není pak divu, že u nich mizí mladistvý elán a chuť do života.

 

V tomto okamžiku se nabízí a lékaři je doporučována jako jedna z podpůrných léčebných možností právě psychoterapie. Psychoterapie samozřejmě nedokáže tato onemocnění vyléčit, ale může zpomalit progresi daného onemocnění a výrazně zlepšit kvalitu života postiženého jedince.